المنتجات

 • Prototypes Available
 • Industries
 • Design for the Environment (DfE)
 • Inventories
 • Uncategorized
 • Personal Care Products
 • Household & Industrial
 • Metalworking Fluid Additives
 • Vehicle Care Products
 • Product Name
 • NGO Categories
 • Clearances
 • 1,4-Dioxane Free

Name

Description

INCI

Poly Suga®Nate 160P NC Naturally-Derived Poly APG Anionic Surfactant Sodium Hydroxypropylsulfonate Laurylglucoside Crosspolymer
Suga®Nate 100NC Naturally-Derived High-Foaming Surfactant Sodium Decylglucosides Hydroxypropylsulfonate
Suga®Nate 160 Dry 100% Biobased Sulfate-free Surfactant in Anhydrous Form Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate
Suga®Nate 160NC Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate - 100% Natural Carbon Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate

Displaying 4 product(s)